Elöljáróban / Foreword

Elöljáróban
Írások a Gazda-nélküliség állapotában…
…míg a kapcsos tudományok „haladnak”…
Jelen blog írásai továbbra is
az Országh József által lefektetett
Vízgazda-rendszer körül mozognak.

Még akkor is, ha ez első-pillantásra nem érzékelhető.
Éppen e látszólag egymástól is távol-álló területek elemzése mutatja,
mennyire általános, messzire-ható
a Vízgazda-rendszer mögötti elv.

  

#

Cím

     Leírás

1

REND

Összetartozó Ökológiai Elemek

2

HOLT-Tisza

A Gyálai Holt-Tisza Rehabilitációja kapcsán

3

TMMG

Talajmegújító Mezőgazdaság :a nagybani agrár-földművelés Jövője.

Környezeti és fenntarthatósági szempontok elemzése.

4

Korlátok

Törvény: a titkolózás és alávetés eszköze – korlátlan-hatalmú korlátosok által.

5

Háttér-levelezés

Halad-e a Gyálai Holt-Tisza rehabilitációja? Kronológia vagy Nekrológ?

6

Drogok: Ártalmatlanítás

A komposztálás hatékonyságának a bizonyítása gyógyszer-maradékok esetére
(a szennyvíztisztítás eredménytelenségével szemben)
– eredeti publikációkra alapozva.

7

Terv-javaslat

Hazánk vízgazdálkodásának Vízgazdai-alapra helyezése.

Javaslatom egy hivatalos vitaanyag kapcsán.

8

Egyen-Jogot

Mire is alkalmatos a Jog-szaporítás? – avagy:

Előmozdítja-e az Egyenjogúságot a JOG mérhetetlen zabálása?

9

Médiahír

Klíma-mentési hírkacsa trancsírozás

A „Kőporos” lőporos-hordó (de-tonnációs) esete.

10

Nyomorultak

A foslé történelmi-vonulata röviden – Velencei végállomással.

11

Hír – Magyarázat

A vész-vészhelyzet pót-kötele körül.

12

Áfonyák

Áfonya-termesztési kísérleteimből

13

Siralomkönyv

Akadémiai termék. – A szervestrágyáktól a szarvashibákig.

Aminek Vizeink isszák a levét – hacsak a „VÍZGAZDA” közbe nem lép…

14

Bili-Balaton

Adalék, az átalakítandó hazai vízgazdálkodáshoz.

Klíma-összefüggésekkel – nemcsak vízfejeknek.

15

Öngól, MINDENÁRON

LÉTEZIK-e (a szennyezéseinkből) „ütközés-mentes” kilábalási-stratégia?

     [Megvilágításra kerül a „tudományos” nehezék is.]

16

A Nagy Zöld Fal

FALAK mindenütt. Hatékonyak-e? – Vagy csak „fal” az egész?

Túravezetés a sivatagban – vissza-kanyarral a végén a hazai problémáinkra:

17

TALAJTAN

Talaj és Kémia, valamint Megismerhetőség és Fenntarthatóság

18

TPH

a TPH és PAH vegyületek „Hamleti kérdései”

19

Végjáték ?

A SEMMI-felmutatás közszemlére-tétele

20

Szürkevíz

Kommunális használtvíz: Jövőkép – működő rendszer alapján.

21

Öntözés

Technologizált végzetes csapda vs. Természet-vezérelte elrendezés

22

Az Örökség

A fenntartható lakossági-vízgazdálkodás vitathatatlanul végső megoldása

23

VGT3 II.

Ismételt VáGtaTás a semmi körül. – Terítéken a Hivatalos verzió.

24

Büdi-Balaton

Bűnök és Értetlenségek

25

Könyv: UVGK

A Vízgazda-rendszer Természet-kongruens voltáról.

Amely úgy kínálja megoldásait az előidézett és örökölt problémákra, hogy eközben nem teremt konfliktust az egyes törekvések között.

26

A Semmelweis-reflex

Határtalanul magyar.

Él és hat – mind a mai napig.

27

A Tudomány Béresei

Béres József és Országh József gondolati-összecsengése

28

Kritikus

Ertsey Attila és a Vízgazda-rendszer

  Így, akár építkező-folytatásnak is tekinthető, ahol az alapozó-előzmény a https://szennyviztisztitas.blogspot.hu blog, mely oldalon sorakozó cikkek a Vízgazda talán legnagyobb elzárkózással találkozó eleme előtt tornyosuló akadályok mibenlétének a megvilágítását célozza.

Mivel az ottani anyag – mely tehát az emberi salakanyagok nehézkes és további-problémákat generáló eltüntetésével küszködő szennyvízipar, illetve ugyanannak a pótolhatatlan és szinte ingyenes erőforrássá változtatásával előálló Vízgazda-koncepció több-szempontú megvilágítással bíró ütköztetése – elégséges az „ütközet” eszmei végkimenetelét megítélni, így ott további cikk-szaporulat már nemigen várható.
Felmerülnek ugyanakkor olyan további területek, kérdések, szempontok, melyek elemző-megvilágításai szintén kívánatosak. Ezek tárházául nyitottam ezt a felületet.
A témák tárgyalási-módjában továbbra is az ismeretterjesztői-szinten maradok. Ezt a megközelítést ítélem hatékonyabbnak ahhoz, hogy az üzenetek ne csak sokakat szólítsanak meg, de a legtöbbjükhöz a tartalmak zöme effektíve el is jusson. Ez a tudományos-megítélés felől redukáltabb közlési-mód azonban nem jelenti azt, hogy a befogadó részéről ne kívánna helyenként meglehetősen koncentrált odafigyelést, agymunkát, visszalapozást, összeolvasást – akár a cikk lábjegyzeteivel, akár az utalásokban jelzett tartalmak ismétlő/frissítő átlapozásával. [Magam ezt a megközelítést/módszert előnyösebbnek ítélem a szerzett tudás elmélyítésére és rögzítésére, semmint állandóan ismétlésekbe bocsátkozva dagasztani az egyes cikkek anyagát – szétzilálva ezzel akár az azokban fonálra-fűzött gondolatsort is.]
Az általam itt választott redukált-tárgyalásmód ugyanakkor nyitott ajtót kínálhat a „pedigrés-tudomány” képviselőinek arra, hogy lekezelje, semmibe-vegye, netán élcelődéssel próbálja meg ellehetetleníteni bármely itt közölt részletet. Ennek féken-tartására időnként be kell vessek egyfajta (jobbára kémiai) „nehéztüzérséget”. Ennek lövegei világos példákkal demonstrálják az illusztrisnak vélt pedigré mögé szeretettel bújók csalhatatlanságába vetett hit tarthatatlanságát. Lehetőleg olyan tüzéri-eszköztárnál maradva, amely még nem akadálya annak, hogy a szélesebb közönség is értően szemlélhesse legalább az előálló ballisztika precizitását.
Mindezek együttese egyben magyarázat arra is, hogy a jelen cikkek és tartalmak sem találhatnak a mai elrendeződések mellett olyan professzionális befogadó-közegre, ahonnan hivatalos(kodó) fórumokon ezeket előcitálni lehetne, vagy hogy alkalmankénti súlyos döntések előkészítésekor/meghozatalakor, vagy továbblépéshez egy útelágazásnál támaszkodhassanak rájuk azok, akik máskülönben keresik a támaszokat, hogy a társadalmat nagyban érintő kérdésekben helyes döntéseket hozhassanak.
Marad tehát e blog-felület. S a belátogató Olvasók, kik széthordhatják innen informálisan az itteni morzsákat.
2019. szeptember 20.